Om Institutionen

Max og Tessa på tur 

De Fire Birke er et særligt dagtilbud til 30 børn i alderen 0-6 år – alle med varige multiple funktionsnedsættelser (fx døvblindhed, blindhed, syns- eller hørenedsættelser, spasticitet, epilepsi, syndromer spise- eller fordøjelsesproblemer og/eller søvnproblemer). Vi er oprettet i henhold til Serviceloven § 32. 

Alle børnene har medfødte, eller meget tidligt opståede hjerneskader eller kromosomfejl, som kan give sig udtryk i alvorlige funktionsnedsættelser både psykisk, fysisk, socialt og kognitivt.

For os handler det om, at skabe en meningsfuld og spændende hverdag for børnene, hvor de bliver støttet i deres udvikling, og de glæder sig til at komme i børnehave hver eneste dag. 

I fanen til venstre kan du læse meget mere om den praktiske del af De Fire Birke. 

 

"Når man arbejder med børn generelt, handler det altid om hvor glade de er og at de udvikler sig. Det er det samme her, bare på en anden måde. Det er nogle andre signaler man skal kigge efter. Jeg havde svært ved det i starten, men nu mærker jeg børnene helt vildt meget, efter jeg har lært dem hver især bedre at kende."

-Anonym, pædagog i De Fire siden siden 2016.

 

Læs hele Serviceloven

De Fire Birke er oprettet i henhold til Serviceloven § 32:

https://danskelove.dk/