Samarbejdsmøder og handleplaner

Jolina hygger sig, mens hun putter i en af vores senge. 

To gange årligt bliver forældre indkaldt til samarbejdsmøder. Her deltager barnets to kontaktpædagoger, den primære fysioterapeut og evt. en ergoterapeut, afhængig af om barnet har været i et ergoterapiforløb. Ved hvert af disse møder bliver der udarbejdet 2-3 handleplaner for barnet. De indeholder hver især et udviklingsmål, som forældre, pædagoger og terapeuter finder frem til i fællesskab. Her ligger vi stor vægt på, at det er forældrenes ønsker for barnet der bliver prioriteret. Vi behandler hvert mål ud fra SMART modellen, som er en model der sørger for, at en given målsætning bliver realistisk, attraktiv for alle parter og specifik. Den sørger også for, at alle ansatte i De Fire Birke, arbejder i den samme retning, og dermed får barnet den bedst mulige støtte i deres udvikling.  

Handlingsplanerne bliver brugt som udgangspunkt ved næste samarbejdsmøde, hvor der bliver evalueret på de tidligere mål og udtænkt nye. Èn gang årligt bliver der også udarbejdet en statusrapport på baggrund af samarbejdsmødet. Forældrene modtager rapporterne senest 3 uger efter mødet.