Pædagogik i De Fire Birke

Der bliver hygget i sandkassen. 

Da mange af børnene har vanskeligheder med relationsdannelse, ser vi relationsarbejdet som en grundtanke, der hele tiden følger os i vores pædagogiske arbejde. Vi bygger derfor hverdagen op omkring det enkelte barns behov, hvor tolkning af barnets forskellige udtryk for behov og interesser, guider hvilke aktiviteter og indtryk vi laver med det enkelte barn. På denne måde kan den voksne bygge videre på de ressourcer barnet selv har, og udvide barnets relationsdannelse når barnet selv er parat til det. 

Læring igennem leg

På samme måde som det er vigtigt, at give barnet den fornødne støtte og omsorg i hverdagen, er det ligeså vigtigt, at skabe udfordringer for barnet, da de derved får trygge rammer til, at udvikle nye kompetencer. En måde at udvikle nye kompetencer, er netop igennem relationsdannelse. Dette understøtter vi ved, at sørge for, at børnene får optimale muligheder for samvær med hinanden. Og den bedste måde for børn, at være sammen, er igennem leg. Her kan barnet møde nye udfordringer, bearbejde følelser, lære at forstå sin omverden, opnå nye færdigheder. Derfor er vores dage fyldt med leg, som er tilpasset det enkelte barn. Hvis barnet ikke ved at pointen er, at de fx skal rejse sig 10 gange, eller rulle om på maven, så går træning, læring og udvikling meget nemmere.