Teoretisk baggrund for vores arbejde

Musik er en stor del af vores hverdag. Her giver Tessa et nummer på vores gulvklaver. 

Vores arbejde med sanserne

For alle børn i De Fire Birke, er der ikke mange ting der er efterladt til tilfældighederne. Vores daglige arbejde er baseret på bl.a. en række teoretiske overvejelser, evidensbaseret og tværfaglig viden. Sanseintegration prioriteres særdeles højt, og en stor del af det daglige arbejde, består i for vores tværfaglige  medarbejdere, at klarlægge om børnene har problemer med sanseintegration. På baggrund af observationer og undersøgelser, samt vurdering af barnets fysiske og psykiske ressourcer, tilrettelægges dagligdagen så barnet i videst mulig omfang, tilbydes passende sansestimuli. 

Barnets støttes i, at opsøge og afprøve nye stimuli, og vi forsøger gradvist at få barnet til, at vænne sig til stimuli, der skal til for at modne hjernen. Vi er meget opmærksomme på barnets signaler undervejs for, at undgå overstimulering. 

Al anden baggrund

Vi har også en række retningslinjer fra Københavns Kommune, som kommer i form af seks pejlemærker for pædagogisk kvalitet, som sammen med vores teoretiske viden, danner grundstammen i al vores arbejde. Du kan læse meget mere om den teoretiske baggrund, terapien og pejlemærkerne, her på siden.